ТЕМАТИКА

Модерни речници у функцији просечнога корисника:

стари проблеми, савремени правци и нови изазови

Будући да је скуп тематскога карактера, позивају се сви заинтересовани истраживачи да приликом пријављивања саопштења размисле о следећим питањима и могућим одговорима:

  • Шта се подразумева под модерним једнојезичним или двојезичним речником?
  • Какав је просечан корисник речника? Постоји ли типски профил? Ко уопште користи речнике? Изворни или неизворни говорници? У којим се ситуацијама просечан корисник служи речником? Како лексикографска обрада зависи од просечнога корисника?
  • Која је функција речника? Има ли одређени речник само једну функцију или више? Како лексикографска обрада зависи од функције речника?
  • Какве изазове постављају рачунари и рачунарски приступ у изради и употреби речника? Какви су савремени лексикографски правци? Куда иде и чему води савремена лексикографија?

Истраживачи се подстичу да понуде критички преглед релевантне литературе; да наведу досадашња домаћа и страна сазнања о одговарајућем лексикографском проблему; да размотре и сагледају савремене правце у решавању тога проблема; да, по могућности, понуде металексикографске упуте које се непосредно могу применити при изради нових — модерних — речника.