ТЕМАТИКА

Модерни речници у функцији просечнога корисника:

стари проблеми, савремени правци и нови изазови

Будући да је скуп тематскога карактера, позивају се сви заинтересовани истраживачи да приликом пријављивања саопштења размисле о следећим питањима и могућим одговорима:

Истраживачи се подстичу да понуде критички преглед релевантне литературе; да наведу досадашња домаћа и страна сазнања о одговарајућем лексикографском проблему; да размотре и сагледају савремене правце у решавању тога проблема; да, по могућности, понуде металексикографске упуте које се непосредно могу применити при изради нових — модерних — речника.