Први међународни научни скуп „Лексикографски сусрети” с темом Модерни речници у функцији просечнога корисника: стари проблеми, савремени правци и нови изазови одржаће се на Филолошком факултету Универзитета у Београду од 22. до 24. маја 2020. године.

Скуп је намењен лексикографима, металексикографима и осталим истраживачима (пре свега, лингвистима, дидактичарима, типографима, информатичарима, традуктолозима) који се занимају за (мета)лексикографска питања, било да се односе на једнојезичне или двојезичне речнике. Циљ је да се из што разноврснијих углова сагледају актуална металексикографска сазнања, размотре досадашња лексикографска постигнућа и искуства, те представе тренутни и будући лексикографски пројекти.